Aktualności

Komunikat
Aktualności

Komunikat

Drodzy Uczestnicy, Komitet Konferencji jest głęboko poruszony rozlewem krwi spowodowanym rosyjską agresją na Ukrainę. Choć Polska pozostaje bezpiecznym miejscem, pogłębiający się kryzys humanitarny i wynikający z niego napływ uchodźców może utrudnić organizację IGS w Białymstoku.