Koszty

konferencji


Koszty udziału w konferencji

Koszt wpisowego zawiera koszty organizacji konferencji, obiadu podczas konferencji, materiałów konferencyjnych oraz udziału w wyjazdach terenowych. Koszty wpisowego nie zawierają kosztów: udziału w warsztatach, śniadań i kolacji, bankietu, wycieczek pokonferencyjnych.

Koszty wycieczek pokonferencyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.
Koszty udziału w warsztatach zostaną podane w późniejszym terminie.

800,00 zł – wpisowe przy rejestracji do 30.06.2023,
1000,00 zł – wpisowe przy rejestracji do 30.08.2023,

400,00 zł – ulgowe wpisowe przy rejestracji do 30.06.2023 (dotyczy studentów, doktorantów, naukowców i praktyków z krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, inne osoby),
500,00 zł – ulgowe wpisowe przy rejestracji do 30.08.2023 (dotyczy studentów, doktorantów, naukowców i praktyków z krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, inne osoby),

300,00 zł – koszt udziału w bankiecie konferencyjnym