Koszty udziału w konferencji

Rejestracja uczestników po obniżonej cenie zostaje przedłużona do 28.07.2023 r.

Koszt wpisowego zawiera koszty organizacji konferencji, obiadu podczas konferencji, materiałów konferencyjnych oraz udziału w wyjazdach terenowych (ośrodek hodowlany w Głębokim Brodzie).

Koszty wpisowego nie zawierają kosztów: udziału w warsztatach, śniadań i kolacji, bankietu, wycieczek pokonferencyjnych.

Koszty wpisowego nie zawierają kosztów: udziału w warsztatach, zakwaterowania, śniadań i kolacji, bankietu, wycieczek pokonferencyjnych.


800,00 zł – wpisowe przy rejestracji do 28.07.2023,
1000,00 zł – wpisowe przy rejestracji do 30.08.2023,

400,00 zł – ulgowe wpisowe przy rejestracji do 28.07.2023 (dotyczy studentów, doktorantów, inne osoby),
500,00 zł – ulgowe wpisowe przy rejestracji do 30.08.2023 (dotyczy studentów, doktorantów, inne osoby).

Ukraina – zwolnienie z kosztów.

300,00 zł – koszt udziału w bankiecie konferencyjnym,
500,00 zł – koszt wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego,
400,00 zł – koszt wycieczki do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

400,00 zł – koszt udziału w warsztatach –  cena regularna,
200,00 zł – koszt udziału w warsztatach – zniżka dla studentów.


Koszty udziału tylko w sesji terenowej w dniu 14.09.2023 (czwartek) i panelu obrad dotyczących projektów i hodowli w dniu 15.09.2023 (piątek – obrady będą tłumaczone na język polski):

400,00 zł – rejestracja do 28.07.2023
500,00 zł – rejestracja do 30.08.2023