Uniwersytet w Białymstoku

www.uwb.edu.pl

Największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

www.lasy.gov.pl

Udział Lasów Państwowych umożliwi uwzględnienie w programie wizytacji ośrodków hodowlanych i środowisk bytowania odtwarzanych populacji chronionych kuraków.

Polska Akademia Nauk Oddział w Olsztynie i Białymstoku

https://olsztyn.pan.pl

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, Grupa Kurakowa

www.iucn.org

Grouse Group of the IUCN-SSC Galliformes Specialist Group.