www.uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Biologii

Największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania.


www.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Udział Lasów Państwowych umożliwi uwzględnienie w programie wizytacji ośrodków hodowlanych i środowisk bytowania odtwarzanych populacji chronionych kuraków.


https://olsztyn.pan.pl

Polska Akademia Nauk

Oddział w Olsztynie i Białymstoku


www.iucn.org

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody,
Grupa Kurakowa

Grouse Group of the IUCN-SSC Galliformes Specialist Group