Komitet organizacyjny

Prof. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
Dr hab. Aneta Książek, Uniwersytet w Białymstoku,
Prof. Ewa Łukaszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Dr Dorota Merta, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Mgr inż. Dorota Ławreszuk, Nadleśnictwo Głęboki Bród, Uniwersytet w Białymstoku,
Dr hab. Robert Rutkowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Dr Michael Schroeder IUCN, Washington Dep. of Fish and Wildlife, USA,
Prof. Ilse Storch, Uniwersytet we Freiburgu, RFN,
Prof. Adam Zięcik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk,
Zenon Rzońca, emerytowany kierownik hodowli głuszców w Nadleśnictwie Leżajsk,