Komitet organizacyjny

Prof. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Aneta Książek, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Ewa Łukaszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Mgr inż. Dorota Ławreszuk, Nadleśnictwo Głęboki Bród, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Paweł Mirski, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Robert Rutkowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Dr Michael Schroeder IUCN, Washington Department of Fish and Wildlife, USA
Prof. Ilse Storch, Uniwersytet we Freiburgu, Germany
Dr Dorota Merta, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Mgr inż. Katarzyna Gurowska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Prof. Adam Zięcik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Mgr inż. Zenon Rzońca, emerytowany kierownik hodowli głuszców w Nadleśnictwie Wisła
Mgr inż. Piotr Karnasiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwo Głęboki Bród