Sympozjum

12-16
IX 2022

 • 28.02.2022 – nadsyłanie propozycji warsztatów do realizacji podczas sympozjum
 • 31.03.2022 – zgłoszenie tytułów wystąpień i posterów
 • 30.04.2022 – akceptacja wystąpień i posterów
 • 30.06.2022 – rejestracja uczestników po obniżonej kwocie
  (800 zł normalny, 400 zł ulgowe: studenci, kraje wschodnie: Białoruś,
  Ukraina, Rosja
 • 30.08.2022 – zakończenie rejestracji uczestników
  (1000 zł normalny, 500 zł ulgowy).