Sympozjum

11-15
IX 2023

  • 31.05.2023 – nadsyłanie propozycji warsztatów do realizacji podczas sympozjum
  • 31.05.2023 – zgłoszenie streszczeń wystąpień i posterów
  • 30.06.2023 – akceptacja wystąpień i posterów
  • 28.07.2023 – rejestracja uczestników po obniżonej kwocie
    (800 zł normalny, 400 zł ulgowe: studenci, kraje wschodnie: Ukraina
  • 31.07.2023 – termin rezygnacji uczestnika (pełny zwrot środków), po tym terminie brak zwrotu
  • 31.08.2023 – zakończenie rejestracji uczestników
    (1000 zł normalny, 500 zł ulgowy).