Informacje o wykładach plenarnych zostaną podane wkrótce…