Warsztaty


Warsztaty rejestracji i analizy dźwięku

Ten jednodniowy kurs obejmie wprowadzenie do bioakustyki. Uczestnicy dowiedzą się:

– jak nagrywać głosy ptaków różnymi urządzeniami (dyktafonami ręcznymi i bezobsługowymi, programowalnymi)
– jakie są cechy cyfrowych nagrań dźwiękowych i różnych formatów audio
– podstawy filtrowania dźwięków
– jak czytać i tworzyć spektrogramy
– jak wyświetlać nagrania
– jak rozpoznawać gatunki ptaków na podstawie nagrań

Warsztaty poprowadzi dwóch wykładowców, doświadczonych w bioakustyce i rejestracji terenowej: dr Krzysztof Deoniziak i Jarosław Matusiak. Kurs obejmie nagrywanie dźwięków w terenie i ich późniejszą analizę. Do tego ostatniego wykorzystane  zostanie oprogramowanie Raven Lite i Ocenaudio oraz pakiet seewave w R.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.