W trakcie sympozjum odbędzie się wyjazd terenowy do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Głuszców w Puszczy Augustowskiej i Ośrodka Hodowli Cietrzewi w Spychowie na Mazurach

Oba ośrodki prowadzone są przez Lasy Państwowe. Wizyta w terenie pozwoli również poznać siedliska wspomnianych wyżej kuraków.

Zdjecia wolier w Nadleśnictwie Głęboki Bród
Woliera Głuszca