Organizatorzy proponują dwie wycieczki po konferencji w dniu 16.09.2023, do wyboru: Biebrzański Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy. Udział w wycieczce jest płatny odrębnie.


W trakcie sympozjum odbędzie się wyjazd terenowy do
Ośrodka Hodowli Zachowawczej Głuszców w Puszczy Augustowskiej.

Wizyta w terenie pozwoli również poznać siedliska wspomnianych wyżej kuraków.

Zdjecia wolier w Nadleśnictwie Głęboki Bród
Woliera Głuszca